1
Yes
Thumbnail
Thumbnail
Detail,List
1
20
/katalog-2/
Thumbnail
Sortirati po

Kategorije

Osobine

Proizvođač:

Kalibar (mm):

Kapacitet:

269 products«1 od 14»
M07
Šifra: Y0120
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 308W
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 650
M70 8x57JS
Šifra: Y0001
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 8x57JS
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 30-06
Šifra: Y0002
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 30-06
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 7x64
Šifra: Y0003
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 7x64
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 243W
Šifra: Y0005
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 243W
Kapacitet: 4+1
Dužina cijevi (mm): 600
M85 223R
Šifra: Y0006
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 223R
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 510
M70 30-06 Battue
Šifra: Y0009
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 30-06
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 7RM
Šifra: Y0017
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 7RM
Kapacitet: 3+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 308W
Šifra: Y0044
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 308W
Kapacitet: 3+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 PS 308W Polymer
Šifra: Y0044P
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 308W
Kapacitet: 4+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 8x57JS Polymer no sights
Šifra: Y0001PBN
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 8x57JS
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 30-06 Polymer no sights
Šifra: Y0002PBN
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 30-06
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 7x64 Polymer no sights
Šifra: Y0003PBN
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 7x64
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 308W Polymer no sights
Šifra: Y0044PBN
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 308W
Kapacitet: 4+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 8x57 polymer
Šifra: X0001PBN
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 8x57JS
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 30-06 Polymer
Šifra: Y0002P
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 30-06
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
M70 7x64 Polymer
Šifra: Y0003P
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 7x64
Kapacitet: 5+1
Dužina cijevi (mm): 600
PAP 7,62x39 Polymer
Šifra: Y4054
Proizvođač: Zastava
Kalibar (mm): 7, 62x39
Kapacitet: 10
Dužina cijevi (mm): 415
SXR VULCAN 30-06
Šifra: Y0084
Proizvođač: winchester
Kalibar (mm): 30-06
Kapacitet: 4+1
Dužina cijevi (mm): 470
SXR VULCAN 308W
Šifra: Y0126
Proizvođač: winchester
Kalibar (mm): 308W
Kapacitet: 4+1
Dužina cijevi (mm): 530
269 products«1 od 14»